Προσχέδια για τον διαδικτυακό τόπο paros-accommodations.gr

Κάντε click παρακάτω για να δείτε τις προτάσεις μας:Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση !ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
1. Οι εργασίες (προσχέδια) από την Istopolis, θεωρούνται προσωπικές πνευματικές ιδιοκτησίες και
καλύπτονται από την νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ισχύουν ακόμα και αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.
2. Χωρίς συγκατάθεση της Istopolis δεν επιτρέπεται οι εργασίες της να τροποποιηθούν στα
αρχικά σχέδια καθώς και στην αναπαραγωγή τους. Απαγορεύεται επίσης η αντιγραφή καθώς και η ομοιότητα.
3. Το δικαίωμα να χρησιμοποιηθούν οι εργασίες της Istopolis το αποκτά ο δικαιούχος
με την τακτοποίηση των οικονομικών του υποχρεώσεων..

Δ. Τσίρου 18, Κηφισιά, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310486796 Fax: 2310486797, email:info@istopolis.gr